Zdjęcie
02-06-2009

“5 lat Śląska w Unii Europejskiej”

“5 lat Śląska w Unii Europejskiej” – pod takim hasłem 1 czerwca 2009 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kończący pierwszą kadencję posłowie do Parlamentu Europejskiego podsumowali swoje doświadczenia na arenie europejskiej i opowiedzieli o wyzwaniach stojących przed Unią Europejską

Debata o tym, dlaczego warto mieć przedstawicieli w Brukseli została uroczyście otwarta przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego oraz Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesława Banysia. Marszałek, zwracając się do obecnych na auli studentów, przedstawił funkcjonowanie oraz zadania Komitetu Regionów, którego jest członkiem oraz przekazał prośbę przewodniczącego Komitetu Luca Van den Brande o aktywny udział w wyborach 7 czerwca. Komitet Regionów jest organem doradczym i opiniodawczym Unii Europejskiej, złożonym z 344 reprezentantów regionów Unii Europejskiej. Polskę reprezentuje 21 członków, w tym dwóch z Województwa Śląskiego: Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski i Tadeusz Wrona, prezydent Częstochowy.

W dyskusji  nad najbardziej istotnymi kwestiami polityki europejskiej uczestniczyli: prof. Jerzy Buzek, prof. Adam Gierek, prof. Genowefa Grabowska, Małgorzata Handzlik i dr Jan Olbrycht. Głównymi poruszanymi tematami były: Traktat Lizboński oraz korzyści wynikające z jego przyjęcia przez kraje Unii Europejskiej, wspólnotowa polityka energetyczna, zmiany klimatyczne i ochrona środowiska, wpływ kryzysu gospodarczego na europejski rynek pracy oraz miejsce Województwa Śląskiego w polityce europejskiej. O działalności Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, opowiedziała jego dyrektor Magdalena Chawuła.

Organizatorem konferencji było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski, natomiast patronat medialny – Telewizja Silesia. Partnerem organizacyjnym był Uniwersytet Śląski w Katowicach.


Źródło: BRWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl