Zdjęcie
15-06-2009

Sesja Plenarna Komitetu Regionów

Europa Południowo-Wschodnia, kraje rozwijające się oraz droga do Kopenhagi – Komitet Regionów w centrum europejskiej debaty politycznej stawia regiony i miasta 17 i 18 czerwca w Brukseli

Podczas 80 sesji plenarnej Komitetu Regionów zostaną poruszone następujące tematy:

Wielopoziomowe sprawowanie rządów

Przewodniczący KR-u Luc Van den Brande (BE/PPE) oraz pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i mer Dunkierki Michel Delebarre (FR/PSE) po raz pierwszy w historii instytucji zaprezentują na sesji plenarnej w dniach 17-18 czerwca projekt opinii dotyczącej Białej księgi Komitetu Regionów w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów . Ma ona zapoczątkować refleksję nad tym, jak dzielić kompetencje między UE, państwa i samorządy oraz jak najlepiej włączać samorządy lokalne i regionalne w opracowywanie i wdrażanie polityki wspólnotowej, aby wzmacniać w nich europejską demokrację. Opinie prezentowane w dniach 17-18 czerwca stanowią przegląd polityk wspólnotowych z perspektywy szczebla lokalnego i regionalnego.

Rozszerzenie UE i współpraca zdecentralizowana: miasta i regiony budują stosunki zewnętrzne UE w terenie

W tym miesiącu jednym z głównych zagadnień analizowanych przez członków KR-u był wymiar lokalny i regionalny stosunków zewnętrznych UE oraz współpraca na poziomie lokalnym z krajami trzecimi. Ponadto członkowie część obrad poświęcą konferencji w sprawie współpracy zdecentralizowanej, która zostanie zorganizowana wraz z Komisją Europejską w grudniu tego roku.

Członkowie KR-u wypowiedzą się następnie na temat ewentualnych przyszłych rozszerzeń w kontekście przeglądu postępów krajów kandydujących i potencjalnie kandydujących. Jako że ogromna część prawodawstwa Wspólnoty jest wdrażana przez władze lokalne i regionalne, to właśnie one odgrywają kluczową rolę w przygotowaniu danego kraju do członkostwa w UE.

Sesji plenarnej towarzyszyć będzie forum na temat partnerstwa wschodniego organizowanego przez KR w dniach 16-17 czerwca, które zajmie się wkładem samorządów lokalnych i regionalnych w stosunki UE z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Droga do Kopenhagi – użytkowanie i ochrona zasobów naturalnych – problemy globalne wymagają rozwiązań na szczeblu lokalnym

To władze lokalne i regionalne w znacznej mierze decydują o wykorzystaniu i ochronie naszych zasobów naturalnych. Dlatego ten jak najbardziej globalny problem zarządzania zasobami musi spotkać się z odzewem lokalnym. Zagadnienie to podjęto w dwóch opiniach, które zostaną przedstawione na czerwcowej sesji plenarnej.

Trwałość zasobów morskich troską wielu samorządów europejskich

W Unii Europejskiej morze jest elementem łączącym wiele samorządów lokalnych i regionalnych, stanowiącym dla nich zarówno czynnik ekologiczny, jak i gospodarczy. Dlatego Michel Delebarre, pierwszy wiceprzewodniczący KR-u i mer Dunkierki (FR/PSE), na sesji planarnej KR-u przedstawi stanowisko regionów i miast w odniesieniu do zaproponowanego przez Komisję pakietu morskiego i przybrzeżnego.

Źródło: Komitet RegionówTematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl