Zdjęcie
19-10-2009

Local event - sprawozdanie

16 października w Częstochowie odbył się tegoroczny local event - wydarzenie lokalne w ramach Open Days. Konferencja pt. "Władze lokalne i ich przeciwdziałanie zmianom klimatycznym" miała miejsce w Urzędzie Miasta Częstochowy

Konferencja skupiła wokół jednego stołu dyskusyjnego przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych oraz prywatne przedsiębiorstwa, które wspólnie podkreśliły istotę zmian klimatycznych i sposoby ich zwalczania. Dopełnieniem polskiego panelu byli: przedstawiciel regionu partnerskiego Północnych Węgier oraz przedstawiciel stowarzyszenia Energy Efficiency Buildings pracujący dla Komisji Europejskiej. Organizatorem konferencji było Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli, którego Dyrektor Magdalena Chawuła przedstawiła przebieg tegorocznych Open Days i zachęciła uczestników konferencji do współpracy z BRWS.

Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona, gospodarz konferencji, uroczyście rozpoczął spotkanie podkreślając jak wielką rolę mogą odegrać władze lokalne w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Przedstawił on udane projekty i przedsięwzięcia jakich Miasto Częstochowa dokonało w tym zakresie.

Częstochowa może pochwalić się wieloma udanymi projektami o czym przekonywała Bożena Herbuś, Inżynier Miejski, skupiając swoje wystąpienie na zrównoważonej gospodarce energetycznej.

Również na poziomie regionalnym temat zmian klimatycznych nie jest obcy o czym opowiedział Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Województwa Śląskiego, Jerzy Ziora. Nawiązywał on do prawodawstwa polskiego i podkreślił, że cele polityki energetycznej Polski winny być przeniesione na szczebel lokalny.

Ekologiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie agrorafinerii Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim to jeden z omawianych przykładów dostarczonych przez Karola Węglarzy, prezesa tego zakładu.

Przedstawiciel regionów partnerskich Tamás Tomor z Karoly Robert College (Węgry) zaprezentował badania nad gazami biologicznymi w węgierskim regionie North Hungar. Natomiast Stefano Carosio (D’Appolonia SpA) opowiedział o swej pracy nad wieloletnią mapą drogową wydajności energetycznej w budownictwie (Energy – efficient Buildings).

Na zakończenie przedstawiciele Bogdana Marcinkiewicza, posła do Parlamentu Europejskiego, zapewnili o jego wsparciu w działaniach regionalnych i lokalnych związanych z walką ze zmianami klimatycznymi. Poseł Marcinkiewicz jako członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przedstawił projekt zastosowania gazu ziemnego do celów transportu publicznego.

Mimo trudnego tematu jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, konferencja zrzeszyła kilkadziesiąt osób związanych z tematem energii i ochrony środowiska oraz studentów częstochowskich szkół.

Źródło: BRWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl