Zdjęcie
04-12-2009

Śląskie wspiera ukończenie Autostrady Gdańsk - Wiedeń

Z inicjatywy austriackiego Regionu Dolna Austria Województwo Śląskie zostało zaproszone do podpisania wspólnej deklaracji dotyczącej priorytetowego projektu TEN-T nr 25. Deklaracja podkreśla regionalne i europejskie znaczenie autostrady Gdańsk – Brno – Wiedeń (TEN-T projekt priorytetowy Nr 25)

Oficjalne podpisanie deklaracji miało miejsce 3 grudnia w Parlamencie Europejskim w obecności Dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Transportu Komisji Europejskiej Jean-Erica Paquet, reprezentantów regionów zaangażowanych, posłów do Parlamentu Europejskiego oraz dziennikarzy.

Województwo Śląskie, leżące na linii korytarza drogowego Gdańsk - Wiedeń, również wspiera tę inicjatywę czego dowodem jest podpisanie deklaracji przez Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego.

Projekt TEN-T 25 jest projektem priorytetowym i większość prac przebiega zgodnie z planami, jednakże na odcinku czeskim budowa została zablokowana po tym jak czeski audyt (Czech Court of Auditors) wykazał, że nie ma zapotrzebowania na taką autostradę. Zablokowanie prac na jednym z odcinków oddala ukończenie autostrady w czasie oraz spowalnia rozwój gospodarczy zainteresowanych regionów.

Dolna Austria zaproponowała podpisanie deklaracji, która ma na celu wstawienie się za szybką realizacją tego korytarza, wykazanie interesu publicznego w szybkim ukończeniu drogi, zapewnienie gospodarczego i społecznego rozwoju regionów połączonych przez ten projekt.

Regiony zaangażowane w deklarację wsparcia ukończenia korytarza TEN-T 25:

Województwo Pomorskie,
Województwo Łódzkie,
Województwo Śląskie
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Kraj morawsko-śląski (Moravskolezský kraj),
Kraj ołomuniecki (Olomoucký kraj),
Kraj południowomorawski (Jihomoravský kraj)
Dolna Austria (Niederösterreich),
Wiedeń (Wien)

Transeuropejska Sieć Transportowa (TEN-T)

W celu stworzenia wspólnego systemu połączenia lądowego, morskiego oraz powietrznego wewnątrz Unii europejskiej politycy europejscy postanowili stworzyć Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T), pozwalając w ten sposób na szybki I prosty transport dóbr i osób pomiędzy krajami członkowskimi.
Stworzenie tej sieci jest kluczem do przeprowadzenia strategii lizbońskiej w ramach konkurencyjności i zatrudnienia w Europie. Jeżeli Europa ma w pełni wykorzystać swój potencjał gospodarczy i społeczny, to koniecznie jest stworzenie brakujących połączeń oraz usunięcie tzw. "wąskich gardeł" z istniejącej infrastruktury, jak również zapewnienie zrównoważenia sieci transportowych w przyszłości. Ponadto, projekt ten wypełnia wymagania związane z ochroną środowiska oraz promuje zrównoważony rozwój.  
Mając na uwadze wzrastający ruch transportowy pomiędzy krajami członkowskimi, wymagana nakłady finansowe do ukończenie i unowocześnienia sieci transportowej
z prawdziwego zdarzenia w rozszerzonej Unii to ok 500 miliardów euro w okresie od 2007 do 2020 roku. Wspólnota Europejska popiera wdrożenie inicjatywy TEN-T poprzez kilka instrumentów finansowych Wspólnoty oraz pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Skala potrzebnych inwestycji wymaga wybrania projektów priorytetowych w ścisłej współpracy z rządami krajów członkowskich oraz zapewnienia efektywnej współpracy na poziomie europejskim. W konsekwencji w 1994 roku podczas Rady Europejskiej
w Essen wyznaczono 14 priorytetowych projektów transportowych. oraz włączono je
w pierwszą decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady na temat wspólnych wytycznych Rozwoju sieci TEN-T w 1996 roku. W konsekwencji rozszerzenia UE z 2004 roku włączono do sieci 30 nowych projektów.

Autostrada Gdańsk - Brno/Bratysława - Wiedeń łącząca cztery kraje członkowskie UE począwszy od Gdańska (Polska) poprzez Brno (Czechy) Bratysławę (Słowacja) i Wiedeń (Austria), została uznana wraz z innymi projektami jako trans-europejski priorytetowy projekt transportowy (Priorytet Projekt Nr 25).

W przygotowaniu deklaracji oraz zorganizowaniu uroczystości aktywnie uczestniczyło BRWS.

 Źródło: BRWS

Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl