Zdjęcie
25-05-2010

Europejskie i lokalne fundusze dla MŚP

24 maja br. odbyło się w Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach seminarium na temat "Źródeł finansowania projektów eko-innowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw".

Seminarium zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Regionalnym Punktem Kontaktowym przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorców z programów europejskich oraz lokalnych na realizację projektów o charakterze innowacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych technologii ekologicznych. Zaprezentowane zostały instrumenty finansowania różnych etapów procesu wdrażania eko-innowacji dostępnych ze źródeł unijnych, t.j. 7. Programu Ramowego Badań UE, programu CIP-Ekoinnowacje oraz lokalnych: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Uczestników seminarium powitała Pani Magdalena Chawuła, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, która zaprezentowała rolę biur regionalnych w Brukseli oraz główne kierunku rozwoju i cele Biura Regionalnego Województwa Śląskiego.

Pani Beata Michaliszyn z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przedstawiła główne kierunki działania Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska oraz plan działania Unii Europejskiej na rzecz Technologii Środowiskowych. Szczegółowe możliwości finansowania projektów eko-innowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw przedstawiła Pani Izabela Ratman-Kłosińka z Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE Polska Platforma Technologiczna Środowiska. Zapoznała również uczestników z celami programu europejskiego Eco-innovation oraz jak należy złożyć prawidłowo wniosek, żeby uzyskać środki w ramach omawianego programu.

Na temat możliwości realizacji projektów w ramach MŚP w ramach 7 Programu Ramowego przedstawiła Pani Katarzyna Markiewicz-Śliwa z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE przy Politechnice Śląskiej. Zaznaczyła, iż główne inicjatywy 7 PR na rzecz MŚP to prowadzenie badań naukowych, ścieżka współpracy pomiędzy światem akademickim a przemysłem oraz małe i średnie przedsiębiorstwa nabywające badania naukowego. Zaprezentowała również korzyści wynikające z zainteresowania programem, takie jak: dofinansowanie 75% kosztów projektu, wkład własny nie w formie gotówkowej ale  w formie robocizny, dostępu do materiałów, w razie niepowodzenia projektu firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej i nic nie musi zwracać do KE. Następnie Pani Lucyna Sikora z Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprezentowała oraz zaprosiła firmy do współpracy w ramach Enterprise Europe Network (EEN), która jest międzynarodową siecią świadczącą usługi na rzecz MŚP oraz inicjatywą Komisji Europejskiej stworzonej w ramach Programu Ramowego na Rzecz konkurencyjności i Innowacji w latach 2007-2013 (CIP).

Na zakończenie przedsiębiorcy mogli się dowiedzieć o środkach lokalnych, z których mogą skorzystać w celu realizacji projektów z zakresu ochrony powietrza i gospodarki odpadami. Wysokość dofinansowania może wynosić do 80 % w formie dotacji i pożyczek na projekty związane z ochroną środowiska.

Seminarium spotkało się z dużym zainteresowaniem izb, agencji, urzędów miast z terenu Województwa Śląskiego.

Prezentacje panelistów:

- Magdalena Chawuła, BRWS, "Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli"

- Beata Michaliszyn, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, "Eco-Innowacje kontekst polityczny i Polska Platforma Technologiczna Środowiska"

- Izabela Ratman-Kłosińska, Branżowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Polska Platforma Technologiczna Środowiska, "Możliwości finansowania dla przedsiębiorców na projekty eko- innowacyjne" oraz "Program CIP Ekoinnowacje- na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie i jak aplikować o środki"

- Lucyna Sikora, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, "Enterprise Europe Network: wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki w województwie śląskim"

- Ewa Maniecka, Wojewódzki Fundusz Gospodarki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, "Zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza o gospodarki odpadami"

są dostępne w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli, kontakt Natalia Matyba, BRWS, nmatyba@silesia-region.pl, tel. +32 2 514 77 67


Źródło: BRWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl