Zdjęcie
06-10-2010

W kierunku Zielonej Energii

1 października br. w Gminie Jasienica odbyła się konferencja promująca wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii

1 października 2010 roku odbyła się w Dworze Świętoszówka, w Gminie Jasienica konferencja zatytułowana „Nauka-praktyce. Biogazownie, siłownie wiatrowe, agrorafinerie, solary-szansą dla rozwoju gmin”.

Konferencja została zorganizowana przez Magazyn Wspólnoty Europejskiej „Euro 25” we współpracy z Zakładem Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowej Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Biurem Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego . Konferencja miała na celu promowanie odnawialnych źródeł energii  w całym Województwie Śląskim ze szczególnym uwzględnieniem gmin miejskich i powiatów ziemskich.

Uczestnicy spotkania mieli okazję  zapoznać się z  korzyściami płynącymi z zastosowania urządzeń produkujących energię odnawialną, co w konsekwencji powinno być impulsem do stosowania ich w gminach oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także  z walorami biogazowni doświadczalnej, solarów, elektrowni wiatrowej i agrorafinerii. Zaprezentowano również  stronę praktyczną przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii- biogazownia w Kostkowicach.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W części pierwszej  omówiono ogólną rolę odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Śląskiego, natomiast część druga konferencji  poświęcona była  aktualnej polityce Unii Europejskiej w kierunku promocji OZE oraz praktycznym zastosowaniom odnawialnych źródeł energii w gminach.

Konferencję otworzyła Pani Ilona Saft, redaktor naczelna Magazynu Wspólnoty Europejskiej „Euro 25”, która powitała zgromadzonych gości oraz zaprezentowała idee konferencji. Kolejnym prelegentem była Pani Magdalena Chawuła, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. Na początku wystąpienia przeczytała list w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Bogusława Śmigielskiego, który ze względu na inne zobowiązania nie mógł wziąć udziału w spotkaniu. Podkreślił on jednak rolę promocji odnawialnych źródeł energii w Województwie oraz słuszność organizacji tego typu konferencji. Pani Magdalena Chawuła w swoim wystąpieniu zwróciła  uwagę na rolę biur regionalnych w Brukseli  w przekazywaniu bieżących informacji europejskich do regionu, na przykładzie Biura Regionalnego Województwa Śląskiego.  Pani Gabriela Lenartowicz, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprezentowała możliwości finansowania OZE na terenie Województwa Śląskiego oraz  zachęciła uczestników do składaniu  wniosków oraz projektów w celu promocji odnawialnych źródeł energii .
Wystąpienie kończące pierwszą część konferencji wygłosił Pan Karol Węglarzy, Prezes Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowej Instytutu Badawczego w Grodźcu Śląskim. Przedstawił uczestnikom działalność Ośrodka Edukacyjnego OZE w Kostkowicach.

Druga część konferencji poświęcona była regulacjom prawnym w Unii Europejskiej w zakresie OZE oraz europejskim, jak i regionalnym doświadczeniom w dziedzinie stosowania odnawialnych źródeł energii. Jako pierwsza zabrała głos  Pani Natalia Matyba, pracownik Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. W swoim wystąpieniu zapoznała uczestników konferencji z aktualnymi kierunkami działań Unii Europejskiej w dziedzinie promocji odnawialnych źródeł energii. Następnie głos zabrały: Pani Irena Skrzyżala, która w swoim referacie podkreśliła rolę OZE w gminach, Pani Julia Stekla, która zaprezentowała małe agrorafinerie jako szansę dla rozwoju gospodarstw i gmin oraz Pani Małgorzata Bereza, która zaprezentowała rolą biogazowni.

Na zakończenie spotkania uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do zwiedzania Ośrodka Edukacyjnego OZE w Kostkowicach.

Wnioski z konferencji na pewno przyczynią się do promocji odnawialnych źródeł energii na terenie Województwa Śląskiego.  Dla uczestników spotkanie to stanowiło dobrą platformę poszerzenia wiedzy, wymianę opinii , a także zweryfikowanie obecnych rozwiązań w zakresie OZE.

Źródło: BRWS

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl