Zdjęcie
16-04-2011

Seminarium "Rural Energy"

12 kwietnia br. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyło się seminarium wpsółorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego na temat możliwości rozwoju energetyki na obszarach wiejskich ("Rural Energy")

15 kwietnia zakończył się „European Union Sustainable Energy Week” (Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii). Jest to coroczne wydarzenie organizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, w którym biorą udział instytucje europejskie, podmioty z sektora energetycznego oraz prywatne przedsiębiorstwa. Tydzień Zrównoważonej Energii jest największym europejskim forum, na którym odbywa się obywatelska debata dotycząca przyszłości energii odnawialnej. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o innowacjach w sektorze „czystej” energii.  Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało 12 kwietnia wspólnie z Forum Rozwoju Efektywnej Energii (Inicjatywa FREE) w siedzibie Komitetu Regionów w Brukseli seminarium na temat rozwoju nowych rozwiązań energetycznych na obszarach wiejskich. Głównym celem seminarium była wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie analizy aktualnego stanu polityki unijnej w zakresie rozwoju rozwiązań energetycznych na obszarach wiejskich, promocja zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym na obszarach wiejskich.

Seminarium oficjalnie otworzyła Magdalena Chawuła, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli, która podkreśliła, iż na obszarach wiejskich województwa śląskiego żyje 994,8 tys. osób, co stanowi aż 21,1 % ogółu ludności regionu. Wśród ludności wiejskiej około 39 % to osoby w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że 338 tys. osób powyżej 15 roku życia utrzymuje się, w różnym stopniu, z pracy w rolnictwie, przy czym wyłącznie lub głównie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym żyje niecałe 60 tys. osób. Jej zdaniem pewną szansą dla rozwoju obszarów wiejskich jest agroturystyka i dynamiczny rozwój usług związanych z obsługą produkcji rolnej, jak też usług wysoko specjalistycznych (doradztwo produkcyjne, podatkowe, prawne). Niezbędnym warunkiem takich zmian jest podniesienie poziomu infrastruktury technicznej i społecznej wsi. Dyrektor Chawuła zaprezentowała również list od Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Jerzego Buzka, który poparł organizację tego typu debat. Zdaniem Przewodniczącego, ważną rolę odgrywają ludzie żyjący na obszarach wiejskich, ponieważ stanowią oni dużą część populacji UE i zamieszkuje ponad 90% jej terytorium. W swoim liście Jerzy Buzek podkreślił również znaczenie rozwoju energii na obszarach wiejskich.

Następnie odbyła się debata z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy UE.
Andrzej Babuchowski, Radca – Minister, Koordynator Wydziału ds. Rolnictwa i Rybactwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskie podkreślił, jak ważną rolę odgrywa kreowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce oraz rola Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Podkreślił także rolę rozwoju odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy.  Nowe kierunki działań Unii Europejskiej w kontekście rolnictwa (Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku) zaprezentował Dyrektor z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, Mihail Dumitru. Podkreślił również rolę promocji OZE na obszarach wiejskich. Roman Doubrava z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej zachęcał uczestników seminarium do zaangażowania władz lokalnych do przystąpienia do Konwentu Burmistrzów. Obecnie inicjatywa ta rozwija się bardzo prężnie i głównymi jej celami jest promocja rozwoju odnawialnych źródeł energii w miastach, gminach oraz przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Urlich  Krause – Heiber, wicedyrektor z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej, podkreślił rolę rozwoju funduszy europejskich na poprawę efektywności energetycznej, w tym również na obszarach wiejskich. Natomiast o roli Komitetu Regionów i głosie regionów w debacie europejskiej zapoznał uczestników seminarium Jens Zvirgzdgrauds.  Całość debaty poprowadził Michael Berendt z Fleishman – Hillard, były rzecznik Komisji Europejskiej, dziennikarz.

Na zakończenie głos zabrał Lambert van Nisterlrooij, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił on rolę kreowania polityki energetycznej oraz regionalnej Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich. Aline Brachet, przedstawicielka inicjatywy RURENER, podzieliła się z uczestnikami seminarium rolą rozwoju projektów w kreowaniu zrównoważonej polityki obszarów wiejskich.

Po zakończeniu seminarium odbył się cocktail, który  otworzyła Przewodnicząca Komitetu Regionów, Mercedess Bresso, H.E. Thorir Ibsen, Ambasador Islandii oraz Andrew Ford, przedstawiciel FREE.

 

Źródło: BRWS, FREE, UM

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl