Polskie regiony aktywnie współdziałają w Brukseli podczas polskiej Prezydencji!

W wyniku ścisłej współpracy szesnastu przedstawicielstw polskich regionów, w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się w Brukseli cykl czterech konferencji na wysokim szczeblu z udziałem polityków i ekspertów unijnych, krajowych i regionalnych.

Lokalny i regionalny charakter tych wydarzeń podkreślony został przez zaangażowanie się Komitetu Regionów jako partnera przedsięwzięcia oraz przez wybór jego siedziby na lokalizacje 4 konferencji (rue Belliard 99-101, Bruksela). Zwieńczeniem przedsięwzięcia, będzie tradycyjne przyjęcie wigilijne – wydarzenie o charakterze promocyjno-kulturalnym, które zaplanowane zostało przez polskie biura w Brukseli na połowę grudnia 2011r.

Zakres tematyczny konferencji został wybrany zgodnie z interesem polskich władz regionalnych i lokalnych, priorytetami polskiej Prezydencji, jest również spójny z celami Komitetu Regionów.

Od września do grudnia 2011 odbędą się w Brukseli następujące wydarzenia, przygotowane przez przedstawicielstwa polskich województw:

1)„Miejski wymiar Polityki Spójności” (11.10.11).
Polskie regiony chcą podjąć na poziomie europejskim dyskusję na temat koordynacji instrumentów finansowych dla rozwoju regionów za pośrednictwem efektywnej polityki miejskiej. Celem konferencji jest otwarta dyskusja na temat roli miast w realizacji polityk europejskich: jakie znaczenie ma aktywne zaangażowanie szczebla lokalnego dla osiągnięcia strategii „Europa 2020” oraz poprzez jakie instrumenty miasta w przyszłości mogą najlepiej wypełniać swe zadania w tym zakresie.

2)„TEN-T na rzecz inteligentnego oraz zrównoważonego rozwoju regionów” ( 7.11.2011).
Celem konferencji jest przedstawienie Transeuropejskich Sieci Transportowych w kontekście rozwoju regionalnego oraz podkreślenie faktu, iż europejska polityka transportowa ze względu na jej ogromne znaczenie dla zintegrowanego rozwoju zarówno poszczególnych regionów, jak i całego terytorium Unii Europejskiej, nie powinna być traktowana jako polityka sektorowa. Powinna być połączona z innymi politykami UE, mającymi wpływ na rozwój regionalny, zwłaszcza z polityką spójności. Partnerami konferencji są Ministerstwo Infrastruktury oraz PKP.

3)„Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego” (9.11.2011). Partnerstwo Wschodnie, zainaugurowane w 2009 roku jako inicjatywa polsko-szwedzka, ma się przyczynić do zbliżenia i integracji pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską. Głównym celem konferencji jest omówienie perspektyw i możliwości współpracy europejskich władz lokalnych i regionalnych z samorządami krajów Partnerstwa Wschodniego. Wydarzenie koncentrować się będzie na efektach Deklaracji Praskiej z 2009 r., która zainicjowała Partnerstwo Wschodnie oraz stanowisku Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego, które zostanie wypracowane podczas Prezydencji RP w Radzie UE.

4)„Przyszłość Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego – innowacje i transfer wiedzy” (30.11.2011).
Celem konferencji jest pokazanie, jak Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego realizowna jest w dziedzinach związanych z transferem wiedzy i innowacji. Równocześnie polskie regiony chcą podkreslić znaczenie zintegrowanego podejścia do kwestii finansowania strategii, odnieść się do tempa realizacji wybranych projektów flagowych oraz omówić rolę i kształt strategii makroregionalnych w nowym okresie programowania.

5)Tradycyjne Polskie Przyjęcie Wigilijne (14.12.2011)
Polskie regiony, pragnąc podkreślić znaczenie świątecznej polskiej tradycji, organizują wspólne przyjęcie wigilijne, w którego przygotowanie włączył się również Komitet Regionów. Celem wydarzenia jest promocja polskich regionów w trakcie Prezydencji RP w Radzie UE wśród szerokiej międzynarodowej społeczności, poprzez zaprezentowanie polskich grup artystycznych oraz zwyczajów regionalnych (np. potraw, sztuki, rzemiosła).

Tym samym, zgodnie z priorytetami Prezydencji, stanie się ono pretekstem do promocji Polski jako kraju zakorzenionego
w kulturze i zwyczajach, a jednocześnie spoglądającego w przyszłość. Wydarzenia organizowane przez polskie regiony skierowane będą do posłów do Parlamentu Europejskiego, stałych przedstawicielstw przy Unii Europejskiej, przedstawicieli Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów, biur regionalnych w Brukseli oraz instytucji i organizacji, sieci tematycznych i ekspertów. Wśród prelegentów znajdą się wysokiej rangi przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów, przedstawiciele polskich województw oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Rejestracja na wydarzenia: www.polishregions.eu
Kontakt: Dariusz Kozak, Dyrektor Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli,
e-mail: opolskie@skynet.be,
telefon: +32 485264181


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl