Zdjęcie
12-10-2011

Wymiar Miejski Polityki Spójności

Konferencja „Wymiar Miejski Polityki Spójności" zainaugurowała cykl wydarzeń organizowanych w czasie polskiej prezydencji przez 16 polskich przedstawicielstw regionalnych w Brukseli. Konferencja odbyła się 11 października w Komitecie Regionów

Konferencja odbyła się w szczególnym momencie, a mianowicie tuż po przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu wniosków legislacyjnych w dziedzinie polityki spójności na lata 2014-2020. Konferencja podjęła kwestie dotyczące  miast w  polityce  regionalnej,  w szczególności  efektywności działań i terytorialnych wyzwań rozwoju Unii Europejskiej ujętych z perspektywy regionów europejskich.


Miasta, jako kreatorzy innowacyjności oraz dobrego rządzenia są uznane przez Komisję Europejską za kluczowy element w realizacji celów Strategii Europa 2020. Trwają niełatwe negocjacje nad budżetem UE na lata 2014-2020 i ważne jest odpowiednie ukierunkowanie negocjacji na szczególne wsparcie dla miast. Wedle ostatnich propozycji Komisji, w miastach alokowanych miałoby być co najmniej 5% funduszy. Kwota ta, uznawana za wyjątkowo niską, budzi szczególne kontrowersje wśród praktyków. Nowością ma być utworzenie platformy miast, pozwalającej na szerzej zakrojoną współpracę. Tymczasem, proponuje się, by dostęp do sieci miały tylko największe miasta z poszczególnych krajów Europy (w sumie około 300). Istnieje obawa, iż brak dostępu małych i średnich miast będzie w pewnym stopniu hamował ich rozwój.


Konferencję otworzyli Mercedes Bresso, Przewodnicząca Komitetu Regionów, oraz Jacek Protas, Przewodniczący Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Moderatorem był profesor Rob Atkinson, współautor raportu na temat polityki miejskiej opracowanego na potrzeby polskiej prezydencji (Background Report on Urban dimension of Cohesion Policy post 2013).


Panel pierwszy był polityczną odpowiedzią na rozporządzenia KE. Dyskutowano o znaczeniu funkcjonalnych obszarów miejskich (FUA), o mechanizmach podnoszących potencjał miast oraz o roli miast w osiąganiu celów Strategii Europa 2020. 

W gronie mówców znaleźli się przedstawiciele wysokiego szczebla najważniejszych instytucji politycznych biorących udział w dyskusji nad przyszłością polityki spójności:

 • Danuta Hübner - Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego, Parlament Europejski 
 • Piotr Żuber - Koordynator Wydziału polityki regionalnej i spójności, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE 
 • Dirk Ahner - Dyrektor Generalny, DG Regio, Komisja Europejska 
 • Michael Schneider - Komitet Regionów, sprawozdawca opinii KR nt. Rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Drugi panel konferencji skupił się na zdefiniowaniu praktycznej roli miast w rozwoju regionalnym, wykorzystywaniu EFS, EFRR oraz instrumentu JESSICA, a także zarządzaniu wielopoziomowym. 

W dyskusji udział wzięli specjaliści zajmujący się na co dzień kwestiami miejskimi w polityce regionalnej: 

 

 • Jan Olbrycht - Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Paul Bevan - Sekratarz Generalny, EUROCITIES
 • Hanna Zdanowska - Prezydent Miasta Łodzi
 • Brian Field - Europejski Bank Inwestycyjny
 • Michał Korolko - Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

Konferencja zakończyła się komentarzami ekspertów, w gronie których znaleźli się:

 

 • prof. Janusz Zaleski - Prezes Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 
 • Władysław Piskorz - Dyrekcja Generalne ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska
 • Klaus Klipp - Sekretarz Generalny AER (Zgromadzenia Regionów Europejskich)
 • Pascaline Gaborit - Dyrektor ENTP - European New Towns & Pilot Cities Platform 
 • Joachim Declerck - Architekt, urbanista, Bruksela 
 • Ferdynand Morski - Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z konferencji.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl