Zdjęcie
07-11-2011

Polskie regiony lobbują w Brukseli na rzecz spójnego rozwoju transportu w Europie

Dziś w Komitecie Regionów odbyła się kolejna z serii czterech konferencji wysokiego szczebla, organizowanych przez polskie regiony w Brukseli w trakcie prezydencji. Gorący okres planowania przyszłego budżetu Unii i formułowania regulacji prawnych, które wejdą w życie po 2013 roku, to najlepszy czas na prezentację interesów polskich samorządów  wobec unijnych instytucji

Tym razem, z udziałem licznego grona polityków i ekspertów z całej Europy, dyskutowano o kierunkach rozwoju europejskiego transportu oraz najlepszych rozwiązaniach służących zwiększaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej UE.


Nieprzypadkowo konferencja „TEN-T na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju regionów" została zorganizowana bezpośrednio po ogłoszeniu 19 października przez Komisję Europejską rewizji wytycznych dla tworzenia sieci transportowej TEN-T oraz nowego instrumentu „Łącząc Europę". Nie bez przyczyny również wśród zaproszonych mówców znaleźli się przedstawiciele wielu, bardzo zróżnicowanych regionów europejskich, Komisji oraz Parlamentu Europejskiego. Termin konferencji i dobór dyskutantów zapewniły aktualne oraz przekrojowe podejście do najważniejszych obecnie zagadnień z dziedziny transportu i zaskutkowały wielkim powodzeniem wydarzenia.


Dyskusje panelowe koncentrowały się wokół trzech głównych tematów: -  efektywnego systemu transportowego jako czynnika stymulującego rozwój gospodarczy regionów, -  zarządzania strefami ekonomicznymi wzdłuż korytarzy transportowych,- ochrony środowiska i planowania przestrzennego. Najnowsze propozycje regulacji prawnych  przedstawili dyrektorzy generalni Komisji Europejskiej trzech dyrekcji, ds. Mobilności i Transportu,  Środowiska oraz Rozwoju Regionalnego. 


Otwierając konferencję w imieniu polskich regionów, marszałek województwa podkarpackiego Mirosław Karapyta podkreślił znaczące zróżnicowane w rozwoju infrastruktury transportowej między Europą Zachodnią a Centralno - Wschodnią. Zaznaczył także, iż polskie regiony pozytywnie oceniają inicjatywę Komisji Europejskiej na temat stworzenia osobnego instrumentu infrastrukturalnego „Łącząc Europę", natomiast dalszej dyskusji i refleksji na forum europejskim wymagają kwestie jego realizacji. 


Ramón Luis Valcárcel Siso wiceprzewodniczący Komitetu Regionów, podkreślił, że aby  w pełni osiągnąć swoje cele, polityka spójności i polityka transportowa powinny ściśle ze sobą współpracować.


Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta, reprezentując polskie regiony, przypomniał, iż konkretne postulaty ws. rozwoju sieci TEN-T zawarto w przyjętym w ubiegłym roku  stanowisku Konwentu Marszałków RP. Główne zagadnienia podjęte w tym dokumencie, tj.: potrzeba ścisłego związania polityki transportowej oraz rozwoju sieci TEN-T z polityką spójności po 2014 roku, włączenie regionów w jej realizację, likwidacja dysproporcji infrastrukturalnych między starymi a nowymi krajami członkowskimi, potrzeba wspierania przez UE inicjatyw na rzecz rozwoju dostępności transportowej poza siecią bazową czy konieczność wypracowania szczególnych rozwiązań dla obszarów miejskich, znalazły swoje odzwierciedlenie również w wystąpieniach wielu innych mówców konferencji.


Współorganizatorami wydarzenia, które odbyło się pod patronatem polskiej prezydencji były PKP PLK SA oraz Związek Województw RP. W konferencji udział wzięło ponad 200 przedstawicieli europejskich instytucji i regionów, a także wielu ekspertów zajmujących się dziedziną transportu. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja map europejskich korytarzy transportowych, przygotowana przez unijną Agencję TEN-T.


Więcej o wydarzeniach organizowanych w Brukseli przez przedstawicielstwa polskich regionów na stronie www.polishregions.eu 

Autor: polskie regionyZdjęcia: polskie regiony

Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl