Zdjęcie
14-11-2011

Polskie regiony w Brukseli na rzecz Polityki Sąsiedztwa

W dniu 9 listopada br. w Komitecie Regionów w Brukseli odbyła się konferencja na temat " Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego"

“Celem Partnerstwa Wschodniego jest uwzględnienie krajów Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w pracach Unii Europejskiej i wspieranie ich w realizacji zasad demokratycznych. Jeśli demokracja ma być zakorzeniona w społeczeństwie, musimy wspierać ją na poziomie lokalnym. Koniecznością jest zatem rozwój zarządzania wielopłaszczyznowego” – powiedziała przewodnicząca Komitetu Regionów Mercedes Bresso 9 listopada 2011 r. podczas konferencji polskich regionów w Brukseli - “Lokalny i regionalny wymiar Partnerstwa Wschodniego”.

Wydarzenie było owocem współpracy polskich biur regionalnych w Brukseli. Polskie regiony wskazały tym samym, iż Partnerstwo Wschodnie jest jednym z istotnych obszarów w polityce samorządowej, wspierającym rozwój społeczności lokalnych. Ideę tę wyraził Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, jednocześnie moderator pierwszego panelu dyskusyjnego, podkreślając wolę polskich regionów do aktywnego włączania się w działania w ramach Partnerstwa Wschodniego. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jacek Protas, moderujący panel polityczny konferencji, zaznaczył, że polityka sąsiedztwa nie leży jednie w rękach regionów przygranicznych. -Oczekujemy że wszystkie regiony będą zainteresowane sukcesem Partnerstwa Wschodniego – powiedział.

Zdanie uczestniczących w konferencji reprezentantów instytucji UE, tj. Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, okazało się  szczególnie jednomyślne, jako że deklarowali oni zgodnie chęć podjęcia dalszych kroków na rzecz wspierania Partnerstwa Wschodniego.

Konferencja stworzyła okazję do wymiany opinii na temat realizacji tego projektu pomiędzy przedstawicielami krajów członkowskich UE i państw partnerskich z Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego. Mówcy zadawali sobie pytanie o to, jakie działania powinni podjąć przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, aby Partnerstwo Wschodnie jeszcze bardziej wzmocniło  współpracę zainteresowanych państw. Borys Klimchuk,  przewodniczący Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej, podkreślił, iż jego kraj pragnie czerpać z modeli wypracowanych już przez regiony w Europie i dlatego liczy na wymianę dobrych praktyk w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego przypomniał o szczególnej roli Polski w zainicjowaniu i rozwijaniu Partnerstwa Wschodniego. To właśnie w Polsce 8 września 2011 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Corocznej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego – CORLEAP, która skupia się szczególnie na wymianie dobrych praktyk. W Polsce została także przyjęta wspólna deklaracja uczestników szczytu PW w Warszawie 29 września br. Deklaracja ta stwierdza, iż Partnerstwo Wschodnie ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do przyspieszenia procesu stowarzyszenia politycznego i dalszej integracji gospodarczej między Unią Europejską a zainteresowanymi krajami partnerskimi.

Bez Polski i Szwecji ta konferencja nie mogła by się odbyć, to te kraje zaprezentowały nowy sposób podejścia do polityki sąsiedztwa – przekonywał w Brukseli Borys Tarasyuk, Współprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST.
Polskie regiony mogą z zadowoleniem przyjąć słowa Mercedes Bresso, przewodniczącej Komitetu Regionów, która wyraźnie podkreślała znaczenie samorządów lokalnych i regionalnych w projekcie Partnerstwa Wschodniego. - Jeśli demokracja ma być zakorzeniona w społeczeństwie, musimy wspierać ją na poziomie lokalnym. Koniecznością jest zatem rozwój zarządzania wielopłaszczyznowego – powiedziała. Wyzwaniem jest znalezienie środków na wsparcie istniejących już instrumentów współpracy: CORLEAP, Corocznej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Partnerstwa Wschodniego oraz EURONEST.


Źródło: polskie regiony

Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl