Zdjęcie
26-06-2012

Śląskie liderem

21 czerwca w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało pierwsze obrady Śląskiego Okrągłego Stołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

21 czerwca w Brukseli, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało pierwsze obrady Śląskiego Okrągłego Stołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Spotkanie, w którym udział wzięli europejscy eksperci ds. CSR oraz delegacja Rady ds. CSR Województwa Śląskiego (w składzie: Andrzej Szteliga, Michał Wójcik, Marian Jarosz, Magdalena Wójcik) stanowiło doskonałą sposobność do wymiany informacji, podzielenia się doświadczeniami, dobrymi praktykami a także możliwość nawiązania długotrwałych kontaktów. 

Tematyka spotkania została zaplanowana tak, aby w sposób przekrojowy zaprezentować działania i dobre praktyki z zakresu CSR, zaczynając od wymiaru europejskiego, poprzez współpracę międzynarodową, a kończąc na wymiarze regionalnym i lokalnym. Sue Bird, ekspert ds. CSR z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiła założenia Odnowionej Strategii Unii Europejskiej 2011-2014 na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz aktualne działania jak i wyzwania, które czekają KE w obliczu aktualnego kryzysu ekonomicznego. Irene Wintermayr przybliżyła uczestnikom spotkania międzynarodowe zasady
i wytyczne dot. CSR wyznawane i promowane przez Światową Organizację Pracy. Z kolei Florian Iwinjak (Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego) zainteresował zgromadzonych programem REAP ( Responsable Enterpreneurs Acheviement Programme), który stanowi doskonałe narzędzie oceny oraz wdrażania CSR
w przedsiębiorstwach.

Przekrojowa prezentacja Piotra Sarneckiego, Dyrektora biura Lewiatana w Brukseli,  sprowadziła dyskusję na poziom poszczególnych krajów członkowskich oraz stanowiła doskonałe wprowadzenie do prezentacji Andrzeja Szteligi, Pełnomocnika Marszałka Województwa Śląskiego, który w sposób kompleksowy przedstawił specyfikę regionu oraz Radę ds. CSR i jej dotychczasowe działania. Jak się okazało, Województwo Śląskie jest nie tylko jedynym w skali kraju, ale także nielicznym w skali Europy regionem, który posiada organ doradczy ds. CSR. Inne dobre praktyki z tego zakresu zaprezentowali Klaus Müller (Przedstawicielstwo Nadrenii Północnej Westfalii w Brukseli) oraz Marta Marín Sánchez (Przedstawicielstwo Kraju Basków w Brukseli).

Popołudniowa część spotkania skoncentrowana była na szeroko rozumianej koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach. Panel rozpoczęła Christine Neumann z CSR Europe, która przybliżyła ideę Przedsiębiorstwa 2020 zawartą w unijnej Strategii Europa 2020 a kontynuował Luc Hendrickx, Dyrektor UEAPME (Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw), który sprowadził dyskusję na ostatni z zaplanowanych tematów, mianowicie na możliwości wdrożenia, rozwoju oraz propagowania CSR wśród MŚP.

Pierwszy Śląski Okrągły Stół ds. CSR został uznany przez uczestników jako udane, wysoce merytoryczne przedsięwzięcie. Z kolei organizator spotkania Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli ma nadzieję, iż nawiązane kontakty to tylko początek długofalowej
i owocnej współpracy pomiędzy wojewódzką Radą ds. CSR, innymi regionami i instytucjami zajmującymi się, zyskującą z każdym dniem na znaczeniu, ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

 

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl