Zdjęcie
20-09-2012

Śląskie obchodzi Europejski Rok Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej!

W związku ogłoszeniem przez Parlament i Radę Unii Europejskiej roku 2012 - Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli zorganizowało konferencję pt. Pozytywna Energia Pokolenia 50+. Jak w praktyce wdrażać rozwiązania w zakresie aktywnego starzenia się i solidarności międzypokoleniowej.

Konferencję uroczyście otworzył Marszałek Województwa Adam Matusiewicz, scharakteryzował działania podejmowane w tym obszarze na terenie Województwa Śląskiego, wyraził podziw dla dokonań i doświadczeń pokolenia 50+ oraz poparcie dla realizowanych inicjatyw. Działania i kluczowe polityki rządu, przedstawił pierwszy z panelistów, a jednocześnie honorowy gość konferencji, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak Kamysz. Zwrócił on szczególną uwagę na zachodzące zmiany demograficzne w Europie oraz Polsce, które wymagają również zmian w podejściu władz krajowych do tej kwestii. Przybliżył działania prowadzone na poziomie rządowym m.in. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Podkreślił konieczność wypracowania nowych narzędzi w tym obszarze.

Działania Rzecznika Praw Obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem tematyki konferencji przedstawił Dyrektor Biura Społecznego RPO, Andrzej Stefański. Z kolei Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Śląskiego, Magdalena Chawuła-Kosuri, prezentująca kluczowe inicjatywy Unii Europejskiej, podkreśliła konieczność stworzenia odpowiednich warunków sprzyjających aktywnemu starzeniu się. Zdaniem Dyrektor niezbędne jest działanie systemowe umożliwiające i zachęcające osoby starsze do aktywnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym oraz na rynku pracy.

Tematykę rozwinął Dyrektor AGE Platform Europe, Maciej Kucharczyk, mówiąc o inicjatywie Unii Europejskiej przyjaznej ludziom w każdym wieku, zwrócił szczególną uwagę na wspólną odpowiedzialność wszystkich grup społecznych, wiekowych, organów władzy na wszystkich szczeblach oraz innych zainteresowanych podmiotów za tworzenie przyjaznych warunków na rzecz aktywnego starzenia się. Powołanie do życia „Porozumienia Burmistrzów oraz Władz Lokalnych nt. Przemian Demograficznych” – planowane przy wsparciu Komisji Europejskiej – powinno być długofalową inicjatywą w tym zakresie po zakończeniu Europejskiego Roku 2012, zaapelował Maciej Kucharczyk. Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Halina Misiewicz – zaprezentowała wyniki badań pn. „Seniorzy w województwie śląskim jako dawcy i biorcy wsparcia”, podkreślając znaczenie diagnozy partycypacyjnej oraz konieczność podjęcia współpracy międzyinstytucjonalnej.

Jednym z głównych obszarów, który wspiera Unia Europejska w ramach działań ER2012, jest zatrudnienie. Stąd też w drugiej części konferencji mowa była o koncepcji intermentoringu, która w wypowiedziach Profesor WSPS Katarzyny Popiołek oraz Prezesa Zarządu Żorskiej Izby Gospodarczej Andrzeja Zabieglińskiego, stanowi skuteczne narzędzie międzypokoleniowej wymiany doświadczeń i komunikacji w środowisku pracy. Zalety i przykłady efektywnego zarządzania wiekiem zobrazował Tomasz Schimanek - przedstawiciel Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Charakterystyka działań sektora prywatnego na rzecz zatrudnienia dokonana przez Doradcę Zarządu PKPP Lewiatan Jeremiego Mordasewicza, zakończona została prezentacją przedsiębiorstwa przyjaznego pracownikom 50+ przez Monikę Roznerską – Dyrektora personalnego ArcelorMittal.

Ostatnia część konferencji poświęcona została przedstawieniu dobrych praktyk z Województwa Śląskiego. W imieniu Parkowej Akademii Wolontariatu, która od lat realizuje działania na rzecz aktywizacji osób starszych, wystąpiła Halina Pisarek. Z kolei człowiek legenda, profesor Jan Ślężyński swoją sportową prezentacją udowodnił, że można być aktywnym nie tylko po pięćdziesiątce, ale i nawet po 80!

Partnerami wydarzenia byli: Age Platform Europe, Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Katowicach oraz Wydziały Urzędu Marszałkowskiego: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Dziennik Zachodni, Polskie Radio Katowice oraz TVP Katowice.

Zobacz materiał filmowy TUTAJ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl