Zdjęcie
09-10-2012

SMART CITY? Miasto więcej niż inteligentne!

Be SMART - think CITY! To tytuł debaty, która odbyła się 9 października 2012 roku w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli we współpracy z europejskimi przedstawicielstwami miast i regionów z różnych zakątków Europy: Aragonii, Vaxjo, Łodzi, Sofii, Rygi, Helsinek, Województwa Lubelskiego, Województwa Pomorskiego, Vejle, Sardynii, Kraju Basków i Katalonii

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego, założyciel i przewodniczący intergrupy URBAN, specjalista w zakresie polityki regionalnej i miejskiej, poprowadził dyskusję, w której udział wzięli przedstawiciele regionów i miast europejskich, a także reprezentanci Komisji Europejskiej oraz sieci ERRIN. Debata skupiała się wokół koncepcji „smart cities" opierającej się na sześciu komponentach: smart economy (gospodarka), smart mobility (mobilność), smart environment (środowisko), smart people (ludzie), smart living (życie), smart governance (zarządzanie). 

Otwierając debatę, Jan Olbrycht zwrócił uwagę na fakt, iż słowo „smart" jest jednym z najczęściej pojawiających się w europejskim żargonie, a tym samym używane jest w różnych kontekstach i nie zawsze jest trafnie tłumaczone. Jan Olbrycht zdefiniował miasto „smart" jako kompleksowo  dobrze zarządzane, a nie tylko skupiające się na wykorzystywaniu nowych technologii. Moderator zachęcił uczestników debaty do zaprezentowania ich wizji „smart city" oraz zilustrowania pojęcia konkretnymi przykładami. 

W dokumentach europejskich idea „smart" dotyczy kwestii energetycznych i transportowych, dlatego też te zagadnienia najczęściej przewijały się w pierwszym panelu. Implementacja zrównoważonego transportu miejskiego w miastach staje się coraz większym wyzwaniem dla władz miast przede wszystkim ze względu na rosnące zagęszczenie ruchu, skutkujące większą liczbą wypadków i zanieczyszczeniem powietrza. W miastach także konsumuje się najwięcej energii. Mówcy zgodzili się, iż niezbędne jest zaangażowanie mieszkańców miast w działania proekologiczne oraz promowanie zielonych rozwiązań wśród różnych grup społecznych. 

W drugim panelu, uczestnicy debaty skupili się na kwestiach społecznych, funkcjonalności obszarów miejskich oraz ich możliwościach adaptacyjnych do zmieniających się warunków (kwestie demograficzne, mieszkalnictwo, starzenie się społeczeństwa). Dr Adam Polko (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, członek Rady Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego JESSICA w Woj. Śląskim) poruszył temat „urban resilience" - teorii na temat zdolności adaptacyjnych miast oraz problem „shrinking cities" - wyludniania miast. 

Podsumowując spotkanie, Richard Tuffs (dyrektor sieci ERRIN), zwrócił uwagę na konieczność postrzegania miasta przez pryzmat regionalny. Rozwój miasta przebiegać może tylko wielowymiarowo, z uwzględnieniem zintegrowanego podejścia oraz współpracy międzysektorowej i partnerstwa na szczeblu lokalnym. 

Na zakończenie, Jan Olbrycht przyznał, iż w legislacji europejskiej określenie „smart" faktycznie odnosi się do energetyki i transportu, jednakże miasto przyszłości nie może skupiać się tylko na tych dwóch aspektach. Potraktować należy je jako punkt wyjścia. Ze względu na kompleksowość kryjącą się za hasłem „smart city", idea ta powinna być wyzwaniem dla zarządzających miastem. Zdaniem posła Olbrychta „smart" oznacza więcej niż dobre, rzetelne i inteligentne. Koncepcja „smart" ukierunkowana jest na tworzenie przyszłości. 

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób.

Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl