Zdjęcie
14-10-2016

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli podczas Open Days 2016!

12 października 2016 roku w Brukseli w siedzibie Przedstawicielstwa Północnej Nadrenii-Westfalii odbyła się konferencja i warsztat zorganizowane m.in. przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego na rzecz zrównoważonych rozwiązań w obszarze gospodarki obiegowej dotyczącej strategii Europy 2020

Konferencja „Inwestycja w przyszłość - władze lokalne i regionalne oraz ich interesariusze wspólnie na rzecz rozwoju gospodarczego w obszarze gospodarki obiegowej"została zorganizowana podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast - Open Days w ramach konsorcjum reprezentującego nast. regiony europejskie: Płn. Nadrenia Westfalia (Niemcy), Brabant Wallon (Belgia), Śląsk (Polska), Gironde (Francja), Hradec Kralowe (Czechy).

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem powitalnym Rainera Steffens - Dyrektora Przedstawicielstwa Nadrenii Północnej Westfalii przy Unii Europejskiej, który podkreślił, że gospodarka obiegowa odgrywa dużą rolę dla miast i regionów oraz posiada duży potencjał gospodarczy dla Nadrenii Północnej Westfalii, która jest w tej dziedzinie pionierem.

Pierwszy panel spotkania dotyczył roli gospodarki obiegowej dla władz lokalnych i regionalnych. W skład pierwszego panelu weszły cztery wystąpienia:- Marc BASTIN - reprezentujący belgijską prowincję Brabant Wallon. Pan Bastin poruszył temat wyczerpania się naturalnych źródeł energii oraz rosnącą rolę źródeł odnawialnych oraz  ocieplenie klimatu co ma wpływ na nasze zdrowie ludzkie oraz faunę i florę. Gospodarka obiegowa pozwala na zmniejszenie tej szkodliwości oraz nadmiernej emisji CO2.- Thomas Wolf-Hegerbekermeier -reprezentujący niemiecki dystrykt Lippe w Płn. Nadrenii-Westfalii, ukazał kompleksowe podejście do tematu gospodarki obiegowej, na własnym przykładzie, gdzie utworzono związek 16 miast zajmujący się składowaniem i przetwarzaniem odpadów w sposób innowacyjny, aby móc z nich odzyskiwać energię.- Martin Hubacek -z czeskiego regionu Hradec Kralove w swoim wystąpieniu bazował na  działalności Agencji Rozwoju Regionalnego Hradec Kralove, głównie w fazie projektowania i ustalania właściwej metodologii.Dorota Burchart-Korol - z Województwa Śląskiego (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach) zaprezentowała. „Cykl życia w przemyśle energetycznym w obszarze gospodarki obiegowej" i omówiła działania GIG z partnerami z Woj. Śląskiego dotyczące zmniejszenia negatywnego wpływu górnictwa węglowego na środowisko m.in. poprzez opracowywaną metodę gazyfikacji węgla pod ziemią.

Panel drugi dotyczył zaangażowania obywateli w gospodarkę obiegową i też składał się z następujących wystąpień:- Tim Bruggemann - przedstawiciel władz miasta Bielefeld w Płn. Nadrenii-Westfalii, który omówił programy szkoleniowe i projekty przeznaczone m. in. dla uchodźców i imigrantów w kontekście ich adaptacji w społecznościach lokalnych (różnice kulturowe, żywność wegańska,  kompas zróżnicowanego rozwoju, indeks cyfrowy, badania kompetencji).- Celine Mahut - reprezentująca miasto Liège w regionie Walonii, podkreśliła jak ważna jest zmiana metody konsumpcji i przestawiła mobilny projekt skierowany do obywateli pokazujący jak przechowywać żywność poza lodówką i tym samym zmniejszyć marnowanie żywności. - Simone Raskob - przedstawicielka miasta Essen w Płn. Nadrenii-Westfalii, które postawiło sobie cel osiągnięcia 65 % odnawialności źródeł z recyklingu w gospodarce (obecnie jest to 25%); Aby osiągnąć ten ambitny cel przygotowano szereg projektów, głównie biorących pod uwagę zwyczaje i kulturę konsumencką. - Denise Greslard-Nedelec -reprezentantka władz francuskiego departamentu Gironde, omówiła projekt pn. „Solidarność ludzka i terytorialna" dotyczący włączenia społecznego w powiązaniu z łagodzeniem trudnej sytuacji życiowej ludzi długo bezrobotnych oraz niepełnosprawnych.

Podczas dyskusji podsumowującej konferencję podkreślono, że ważnym aspektem są programy dydaktyczne dla szkół i przedszkoli oraz edukowanie dzieci. 

Konferencja zakończyła się poczęstunkiem przysmaków z regionów uczestniczących w warsztacie. 

Seminarium było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegowej. W dwóch debatach omówione zostały strategiczne perspektywy, które koncentrują się na aspektach środowiskowych i społecznych w zakresie recyklingu produktów oraz procesów legislacyjnych w tym obszarze.

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl