Zdjęcie
05-12-2016

Plan Junckera: jakie korzyści niesie przedsiębiorcom – podsumowanie wizyty studyjnej

W dniach 30 listopada - 2 grudnia 2016 r. w Brukseli  odbyła się wizyta studyjna na temat przedsiębiorczości, innowacji oraz przyszłości sektora MŚP w Unii Europejskiej. Organizatorem był Dom Polski Południowej w Brukseli (DPP), natomiast jej koordynatorem - Województwo Małopolskie.

W misji wzięli udział przedstawiciele z trzech regionów wchodzących w skład DPP, a mianowicie Członkowie Zarządów Województw, radni, przedstawiciele miast, izb gospodarczych i rzemieślniczych oraz innych instytucji wsparcia przedsiębiorców.

W pierwszym dniu wizyty, członkowie delegacji  mieli okazję porozmawiać nt. przedsiębiorczości oraz Planu Junckera z Posłami do Parlamentu Europejskiego: Adamem Szejnfeldem, członkiem Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, a także z Jerzym Buzkiem, Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Dyskusja oparta była na dotychczasowych osiągnięciach Polski na arenie UE ale co ważniejsze, na szansach i zagrożeniach dla krajowej gospodarki i przemysłu ze strony Rosji i krajów azjatyckich. Uczestnicy spotkania swobodnie konfrontowali swoje spostrzeżenia z doświadczeniem i wiedzą parlamentarzystów.

W drugiej części dnia w siedzibie Domu Polski Południowej w Brukseli odbył się cykl spotkań, m.in. z Posłanką Różą Thun, członkinią Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego. Zapoznała uczestników misji z obszarami swojej pracy w Parlamencie Europejskim, przede wszystkim w tematyce związanej ze wspólnym rynkiem wewnętrznym. Zaprezentowała również aktualne tematy na agendzie europejskiej, w tym m.in. geoblokowanie. Zaznaczyła w swojej wypowiedzi, iż ważne jest to, by tworzyć takie prawo europejskie, które będzie przychylne nie tylko dla konsumentów, ale również dla przedsiębiorców. Podkreśliła,  jak istotna jest rola oraz głos regionów w całym procesie legislacyjnym UE, tym samym zachęcając uczestników spotkania do aktywnej współpracy z jej biurem.

Możliwości finansowania dla innowacji oraz MŚP zaprezentowali przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej: Maciej Otulak oraz Wawrzyniec Perschke. Poruszono kwestie dot. doliny krzemowej, startupów, prawa własności intelektualnej oraz omówiono możliwości finansowania projektów w ramach europejskiego programu COSME. Przedstawiciele KE zachęcili również przedsiębiorców do korzystania ze strony internetowej www.access2finance.eu.

Obecny koordynator DPP - pani Renata Jasiołek, zaprezentowała uczestnikom spotkania działalność Domu Polski Południowej w Brukseli. Dzięki owocnej współpracy Małopolski, Opolszczyzny i Śląska uzbierał się już spory dorobek wspólnych przedsięwzięć. Na zakończenie pierwszego dnia wizyty odbył się uroczysty koktajl z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej, Komisarz UE ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP. Była to doskonała okazja do zapoznania się z obszarem jej działalności w Komisji Europejskiej oraz wymiany zdań na temat roli regionów w Europie.

W drugim dniu wizyty delegaci wzięli udział w konferencji „Przedsiębiorczość - nowe myślenie regionów we wspieraniu przedsiębiorczości" zorganizowanej przez Europejską Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN). Powyższe wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń oraz przegląd strategii przedsiębiorczości wdrażanych przez wybrane regiony UE, omówienie programu COSME i innych europejskich mechanizmów wsparcia dla MŚP. Jednym z kluczowych elementów poruszonych w debacie były sposoby zatrzymywania innowacyjnych przedsiębiorców na terenach wiejskich, tak by wpływali oni na rozwój tych obszarów, jak również dobre praktyki we wspieraniu innowacyjności przedsiębiorstw. Szeroko omówiony został program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców, który jest postrzegany przez Komisję Europejską jako flagowy projekt wspierający postawy przedsiębiorcze. Podkreślono również jakie korzyści niesie ze sobą otrzymanie tytułu Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (EER). Doświadczenia w tej dziedzinie przedstawiła między innymi Sylwia Bednarczyk-Mikuli, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Warto wspomnieć, że Małopolska jest pierwszym polskim regionem uhonorowanym tytułem EER.

Na zakończenie wizyty odbyło się spotkanie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE z pracownikami Wydziału Ekonomiczno-Handlowego oraz Polityki Regionalnej i Polityki Spójności.  Ze strony Wydziału Ekonomiczno-Handlowego udział wzięli: Anna Will - Szczepańkowska, Radca Minister, Koordynator Wydziału; Aleksandra Kozłowska, Drugi Sekretarz - odpowiedzialna za kwestie horyzontalne rynku wewnętrznego; Martyna Perek, Pierwszy Sekretarz  - odpowiedzialna za cyfryzację przemysłu, usługi cyfrowe e-commerce i digital single market oraz Bartłomiej Czyczerski, Pierwszy Sekretarz - odpowiedzialny za politykę handlową. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności reprezentowała Monika Pałasz, Radca, zajmująca się Europejskim Funduszem Inwestycji Strategicznych. Delegacja miała okazję zapoznać się z tematyką związaną z  kształtowaniem się europejskiego rynku wewnętrznego, barierami oraz przeszkodami, jakie niesie za sobą to przedsięwzięcie; przyjętymi oraz planowanymi komunikatami, a także rozporządzeniami Komisji Europejskiej w tym obszarze; omówiono również tematykę związaną z geoblokowaniem, projekt rozporządzenia KE  dot. Europejskiej Karty Usługowej oraz wspomniano na temat inicjatywy - Startup Initiative, która ma na celu lepszy dostęp do finansowania nowych pomysłów biznesowych.  W czasie spotkania zaznaczono , iż co roku obecnie tworzone są deklaracje programowe trzech instytucji europejskich, a mianowicie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady, będące resume corocznego proponowanego planu działań Komisji Europejskiej. Dokument ten zobowiązuje aktualnie panującą Prezydencję w Radzie UE do podejmowania szybszych decyzji w procedurze legislacyjnej w różnych obszarach tematycznych. Po tak ciekawej i inspirującej dyskusji, Anna Will - Szczepańkowska, Koordynator Wydziału Ekonomiczno-Handlowego, zaprosiła uczestników wizyty do podtrzymywania wspólnego dialogi ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE. Ma to na celu umożliwienie współpracy przy konsultacjach dot. projektów legislacyjnych przedkładanych przez Komisję Europejską.

Wizyta studyjna była doskonałą okazją dla przedstawicieli z trzech regionów DPP do zapoznania się z procesami tworzenia europejskiej legislacji  w obszarze dot. przedsiębiorczości oraz mechanizmami wsparcia dla innowacji  i MŚP.

 

Źródło: DPP, BRWŚ

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Wrzesień 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
       
 
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl