Zdjęcie
14-12-2016

Seminarium „Dziedzictwo kulturowe, odporność na klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne: wkład badań i innowacji w Unii Europejskiej”

7 grudnia 2016 r. odbył się warsztat poświęcony dziedzictwu kulturowemu zorganizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej.

Zmiany klimatu zagrażają wielu obszarom na całym świecie, w tym również dziedzictwu kulturowemu. Muzea, sztukę i zabytki, które stanowią o tożsamości Europy należy chronić poprzez łagodzenie skutków zmieniającego się klimatu.

Głównym celem seminarium było zaprezentowanie polityk unijnych oraz działań ze strony Komisji Europejskiej, UNESCO i organizacji pozarządowych w obszarze dziedzictwa kulturowego oraz jego odporności na klęski żywiołowe i zmiany klimatyczne, a także prezentacja możliwości włączenia badań naukowych oraz innowacji w działania związane
z dziedzictwem kulturowym.

Dziedzictwo kulturowe odgrywa ponadto ważną rolę gospodarczą. Ponad 300 tys. osób jest bezpośrednio zatrudnionych w europejskim sektorze dziedzictwa kulturowego, a 7,8 mln miejsc pracy w Europie ma pośredni związek z tym sektorem, np. w turystyce i pracach budowlanych, usługach pomocniczych takich jak transport, tłumaczenia ustne, utrzymanie stanu technicznego i zapewnienie bezpieczeństwa w budynkach objętych dziedzictwem kulturowym. Tylko w 2011 r. dziedzictwo kulturowe wygenerowało kwotę 8,1 mld euro we Francji z muzeów, prowadzenia obiektów zabytkowych, budynków i atrakcji turystycznych, jak również z bibliotek i archiwów (źródło: Komisja Europejska).

Głównymi dokumentami Komisji Europejskiej w obszarze polityki dot. dziedzictwa kulturowego są:

-  Komunikat Komisji Europejskiej „W kierunku zintegrowanego podejścia
do dziedzictwa kulturowego dla Europy" (ang. Towards an integrated approach to cultural heritage for Europe) z 2014 r.

-  Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący decyzji nt. Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

-  Konkluzje Rady w sprawie dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu dla zrównoważonej Europy z 2014 r.

- Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dn. 8 września 2015 r.

- Komunikat Komisji Europejskiej „W stronę strategii EU w dziedzinie międzynarodowych stosunków kulturalnych" (ang. Startegy for international cultural relations) z 2016 r.

- Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2015-2018 (ang. Work Plan for culture 2015-2018) z 2014 r.

Programy Europejskie na rzecz kultury:

- Europa dla Obywateli

- Kreatywna Europa

- Horyzont 2020- w obszarze dziedzictwa przemysłowego

Realizowane projekty dot. badań naukowych i innowacji w obszarze dziedzictwa kulturowego w ramach programu europejskiego Horyzont 2020:

-  HERACLES (Włochy)

-  STORM (Włochy)

-  smARTS (Hiszpania)

-  CLIMA (Włochy)

-  HeAT (Dania)

-  PROTHEGO (Włochy)

-  E-RIHS (Włochy)

Przykłady innych instytucji oraz organizacji zajmujących się tematyką dziedzictwa kulturowego:


-   UNESCO
-   WATCH
-   Europa Nostra
-   Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS)


Prelegenci podczas seminarium:


Birgit DE BOISSEZON, Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji, Komisja Europejska
Catherina MAGNANT, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska
Diego MARANI, Europejska Służba Działań Zewnętrznych
Philipp QUEVAUVILLER, Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska
Elke SELTER, UNESCO
Claudio CIMINO, WATCH
Piet JASPAERT, Europa Nostra

 

Źródło: BRWŚTematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl