Zdjęcie
24-02-2017

Seminarium nt. programu ramowego dot. badań i innowacji po 2020 roku

24 lutego 2017r. biuro promocji Polskiej Akademii Nauk "PolSCA" w Brukseli zorganizowało seminarium na temat przyszłości badań i innowacji w Unii Europejskiej po 2020 roku.

Tematem spotkania była przyszłość polityki Unii Europejskiej w obszarze badań i innowacji w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz świata nauki. Pracownicy  Komisji Europejskiej podkreślili, iż innowacje odgrywają coraz większą rolę w naszej gospodarce. Przynoszą korzyści wszystkim obywatelom – zarówno konsumentom, jak i pracownikom. Dzięki innowacjom projektowanie, opracowywanie, produkcja i wykorzystanie nowych produktów, procesów przemysłowych i usług jest szybsze i wydajniejsze. Ponadto mają one kluczowe znaczenie dla tworzenia lepszych miejsc pracy, rozwoju społeczeństwa ekologicznego i poprawy jakości życia, a także dla utrzymania konkurencyjności UE na rynku światowym. Polityka innowacyjności stanowi łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju technologicznego a polityką przemysłową oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu pomysłów na rynek. Polityka innowacyjności będzie mieć coraz większe znaczenie w prawodawstwie europejskim. Obecny 8. Program Ramowy dot. badań i innowacji oraz program europejski Horyzont 2020 potrwają do końca 2020 roku. Aktualnie trwają przygotowania do następnego 9. Programu Ramowego, który najprawdopodobniej obejmie lata 2021 - 2027. W celu umożliwienia sprawnego rozpoczęcia Programu, powinien być on ostatecznie przyjęty do jesieni 2020 roku. Równolegle, Rada i PE będą negocjować wielkość poziomu finansowych dla przyszłego programu badań i rozwoju technologicznego.

Badania i innowacje są priorytetem programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. W związku z tym Unia zachęca państwa członkowskie do inwestowania w badania i rozwój 3 proc. swojego PKB do roku 2020 (1 proc. ze środków publicznych i 2 proc. w ramach inwestycji sektora prywatnego). Szacuje się, że umożliwiłoby to stworzenie 3,7 mln miejsc pracy oraz zwiększenie rocznego PKB o blisko 800 mld euro.

 

Źródło: KE, BRWŚ

 

Zdjęcie


Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl