Zdjęcie
01-03-2017

Seminarium nt. przyszłości sektora energetycznego w Europie

W dniu 1 marca 2017 roku z inicjatywa Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego, odbyło się seminarium poświęcone przyszłości polityki energetycznej w Unii Europejskiej.

Seminarium "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków - co to oznacza dla przemysłu ?" ("Clean Energy for all Europeans - what does it mean for industry?") oficjalnie otworzył Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Podkreślił, że ważna jest w Europie równowaga pomiędzy wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii a węgla. Zaznaczył również, jak ważna jest akceptacja wspólnego stanowiska nt. Pakietu Czystej Energii w Europie.

„Nowe rozwiązania na rynku energii elektrycznej muszą gwarantować jej stałe dostawy po przystępnych cenach w całej Unii Europejskiej. To kluczowe dla konkurencyjności naszego przemysłu - istotne jest więc, aby w trakcie prac nad Pakietem, które rozpoczęliśmy w Parlamencie Europejskim wczoraj, wziąć również pod uwagę punkt widzenia przedstawicieli przemysłu. Stąd moje zaproszenie na to spotkanie” - powiedział otwierając je Jerzy Buzek.

Wśród mówców znaleźli się również przedstawiciele przemysłowych odbiorców energii, takich jak Polskie Forum Odbiorców Energii, Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR). W swoich wystąpieniach wskazali między innymi na konieczność rezygnowania z nakładania administracyjnych limitów na hurtowe ceny energii, tak, aby ceny te odzwierciedlały faktyczny popyt i podaż. Podkreślali, jak ważne jest wspólne stanowisko nt. Pakietu Czystej Energi, który wskazuje znaczenie współpracy regionalnej, koordynacji polityk energetycznych, a także krótkoterminowych rynków energii dla wzmocnienia konkurencyjności i płynności rynków energii oraz możliwości uczestniczenia w nich producentów energii odnawialnej. Zaznaczyli jednocześnie konieczność równego traktowania wszystkich uczestników rynku, w tym podmiotów agregujących energię oraz zwrócono uwagę na wpływ wysokich podatków na konkurencyjność europejskiego przemysłu.

Polskie Forum Odbiorców Energii, Federacja Niemieckiego Przemysłu (BDI) oraz Konfederacja Przemysłu Republiki Czeskiej (SPCR) reprezentują łącznie ponad sto tysięcy firm i dziesięć milionów bezpośrednich miejsc pracy w UE. Pakiet Czystej Energii, którego celem jest transformacja europejskich rynków energii w kierunku systemu niskoemisyjnego ma ogromne znaczenie dla wszystkich tych przedsiębiorstw i przemysłu europejskiego jako całości.

Debata pod hasłem „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” zakończyła się przyjęciem wspólnego stanowiska w sprawie Pakietu Czystej Energii.


Źródło: Biuro Jerzego Buzka, Posła do Parlamentu Europejskiego; BRWŚ

 Tematy aktualności: wszystkiez Brukseliz regionu

Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl