Zdjęcie

Podstawowe informacje o województwie

Województwo śląskie - jedno z 16 województw, jednostka samorządu terytorialnego i jednostka podziału administracyjnego Polski, obejmująca historyczne ziemie Górnego Śląska i Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie i Zagłębie Krakowskie

GEOGRAFIA

Województwo śląskie powstało 1 stycznia 1999 roku, z części obszarów byłych województw: katowickiego, bielskiego i częstochowskiego. Położone jest w południowej części Polski i graniczy z województwami: opolskim na długości 226 km, łódzkim135 km, świętokrzyskim 105 km i małopolskim 265 km. Południową granicą województwa jest granica państwa z Republiką Czeską o długości 141 km i Republiką Słowacką o długości 85 km. Łączna długość granic województwa wynosi 957 km.

Województwo śląskie zajmuje powierzchnię 12334 km2, co stanowi 3,9% powierzchni Polski. Liczba ludności województwa śląskiego (wg danych GUS z końca 2006 r.) wynosi 4 mln 669 tys. Jest to najgęściej zaludnione województwo w Polsce o gęstości zaludnienia wynoszącej 379 osób na 1km2, przy średniej krajowej 122 osób na 1km2.

Województwo śląskie charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geograficznym i krajobrazowym. Występują tu zarówno góry, jak i obszary wyżynne i nizinne obejmujące obszar od Beskidu Śląskiego i Żywieckiego poprzez Pogórze Beskidzkie po lesiste obszary Niziny Śląskiej i zurbanizowany obszar Wyżyny Śląskiej. Wschodni kraniec województwa tworzy Wyżyna Krakowsko-Częstochowska.


STRUKTURA DEMOGRAFICZNA

W Województwie Śląskim mieszka 4, 7 mln. osób, co stanowi 12,3% ludności kraju. W populacji mieszkańców Województwa Śląskiego udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 18,4%, w wieku produkcyjnym 65,5% natomiast w wieku poprodukcyjnym 16,1%. Udział ludności w wieku produkcyjnym w porównaniu z udziałem tejże ludności na terenie całego kraju jest wyższy o 1,3%.

Najmłodsze wiekowo miasta to Jastrzębie Zdrój (20,7% ludności w wieku przedprodukcyjnym), Rybnik (19,3%) Żory (19,3%) oraz powiaty: pszczyński (22,1%), żywiecki (22,1%), bieruńsko-lędziński (21,5%) oraz bielski (21,2%).

Najwięcej ludności w wieku emerytalnym zamieszkuje Katowice (18,8%) Chorzów (18,7%), i Częstochowę (17,4%) oraz powiaty: będziński (18,0%), zawierciański (17,9%), częstochowski (17,4%) i myszkowski ( 17,3%).

 

KULTURA

Kulturę województwa śląskiego cechuje zróżnicowanie, będące efektem przenikania się różnych tradycji kulturowych oraz nowych form wyrazu prezentowanych przez współczesnych twórców. Województwo nasze jest obszarem wielokulturowym, ukształtowanym przez wpływy zamieszkującej go ludności pochodzenia polskiego, niemieckiego, czeskiego oraz żydowskiego (dzieje regionu, zachodzące w nim procesy społeczne są typowe dla regionów przygranicznych). Jest regionem o zróżnicowanych kulturowo obszarach i silnym poczuciu tożsamości etnicznej.

Materialnym wyrazem bogactwa i wielowątkowej tradycji są charakterystyczne dla regionu zabytki, takie jak drewniane kościółki o konstrukcji zrębowej (w trzech regionach Polski, w tym w województwie śląskim jest ich więcej niż w całej Europie), zabytki związane z kulturą przemysłową (m.in. fabryczne zespoły patronackie - Giszowiec, Nikiszowiec, Sosnowiec, podziemne wyrobiska - Tarnowskie Góry, Zabrze, Rybnik, zabytki techniki - ich liczbę szacuje się na kilka tysięcy), zabytki architektury mieszkalnej (np. 38 układów urbanistycznych, bytomska secesja), kompozycje krajobrazowe (w tym 98 zabytkowych parków). Zmieniające się granice państw, które przebiegały przez obszar dzisiejszego województwa śląskiego, pozostawiły unikalne zabytki architektury militarnej - od zamków - warowni usytuowanych na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej po śląski obszar warowny z lat 30. XX wieku.

Obecnie trwają prace nad utworzeniem "Szlaku architektury modernistycznej w województwie śląskim", natomiast uratowane przed zburzeniem lub dewastacją zabytki dziedzictwa przemysłowego (stare kopalnie, huty, elektrownie, fabryki itp.), będące ważną częścią historii i przemysłowej tradycji naszego regionu, tworzą "Szlak zabytków techniki" i wraz z kościółkami wpisanymi w "Szlak architektury drewnianej" są atrakcją turystyczną i ciekawym, niebanalnym produktem promocyjnym naszego regionu.

Wśród 18 instytucji artystycznych należących do samorządu Województwa Śląskiego są 3 teatry: dramatyczny - Teatr Śląski w Katowicach, muzyczny - Teatr Rozrywki w Chorzowie, operowy - Opera Śląska w Bytomiu, gdzie wydarzeniami są zawsze premiery. Prowadzona jest w nich także działalność edukacyjna, m.in. Studium Aktorskie w Teatrze Śląskim oraz impresaryjna, np. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, dzięki której widzowie w naszym regionie mogą zobaczyć najciekawsze propozycje teatralne i estradowe z całej Polski.

Opera Śląska w Bytomiu jest organizatorem Konkursu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura, który w 2004 r. po raz pierwszy miał międzynarodowy zasięg. Opera, jako pierwszy tego rodzaju zespół w kraju, otrzymała w 2003 r. Platynową Płytę za nagranie "Nabucco" G. Verdiego.

Filharmonia Śląska jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga, który zorganizowany w 2007 r. po raz ósmy odbył się pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

SANKTUARIA

  • CZĘSTOCHOWA

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie ze znajdującym się tam cudownym Obrazem Czarnej Madonny to największa atrakcja dla pielgrzymów i turystów, licznie odwiedzających nasz region. Cudowny Obraz według legendy został namalowany przez świętego Łukasza na desce stołu Najświętszej Rodziny. Papież Jan Paweł II, który odwiedzał Jasną Górę wielokrotnie jako metropolita krakowski, a następnie jako biskup Rzymu, nazwał Częstochowę „duchową stolicą Polski”. Szacuje się, iż corocznie Sanktuarium na Jasnej Górze odwiedza około 5 milionów gości z różnych stron świata. Klasztor jest także wielką skarbnicą pamiątek narodowych. Nie można poznać i zrozumieć polskiej historii bez wizyty na Jasnej Górze.

  • PIEKARY ŚLĄSKIE

Piekary Śląskie z Obrazem Matki Boskiej Piekarskiej to miejsce szczególne dla każdego Górnoślązaka. Tradycja pieszych pielgrzymek kobiet i mężczyzn do tego sanktuarium sięga XVII wieku. Częstym gościem i kaznodzieją był tu kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Do dziś pielgrzymki kobiet, ubranych w tradycyjne stroje, są okazją do spotkania się z żywym folklorem śląskim.

 

Źródło: Silesia

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie


 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl