Zdjęcie
06-07-2013

Jak mieszkańcy Polski i regionu oceniają województwo śląskie.

Województwo śląskie jest uznawane przez jego mieszkańców przede wszystkim jako obszar atrakcyjny dla inwestorów i firm. To region, który sprzyja działalności eksportowej przedsiębiorstw - wynika z najnowszych badań TNS Polska przeprowadzonych w ramach trwających prac nad strategią marki Śląskie.

Przeprowadzone w maju badania jakościowe i ilościowe objęły mieszkańców regionu śląskiego oraz innych województw. Celem badań było ocena wizerunku województwa śląskiego pod kątem atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i jakości życia. Osobną grupą badanych był sektor małych i średnich przedsiębiorstw, którzy wyrazili swoje opinie na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w województwie śląskim. Badanie zrealizowano na próbie N=292 mieszkańców województwa śląskiego i reprezentatywnej próbie mieszkańców pozostałych obszarów Polski N=638.

Skojarzenia z województwem śląskim - województwo śląskie to Śląsk Pierwszą ważną obserwacją wynikającą z badania jest utożsamianie województwa śląskiego z obszarem Górnego Śląska. Tendencja ta dotyczy nie tylko osób zamieszkujących inne województwa Polski, ale także mieszkańców. Województwo śląskie kojarzone jest zatem w głównej mierze z przemysłem, głównie górniczym i węglem. Polacy najsilniej kojarzą region śląski z tutejszą gwarą, odrębnością etniczną Ślązaków i kuchnią z tego obszaru. Mieszkańcy, częściej niż pozostała grupa respondentów, kojarzą województwo z atrakcjami turystycznymi takimi jak Park Śląski, góry czy planetarium.

Turystyka - od turystyki przemysłowej po uzdrowiskową Jak pokazały badania TNS, turystyka w województwie śląskim ma charakter dwubiegunowy. Z jednej strony bazuje na turystyce przemysłowej (zabytki techniki, skanseny górnicze) - ich rozpoznawalność i wysoka ocena atrakcyjności według mieszkańców czyni je obiektami o dużym potencjale, które mogą zachęcać do odwiedzania ich przez turystów. Z drugiej strony Śląskie posiada atrakcyjne miejscowości uzdrowiskowe, wypoczynkowe o dużym potencjale rozwoju, rozpoznawalne poza granicami województwa. Miejscowości takie jak Szczyrk, Korbielów, Wisła oraz uzdrowiska są bardziej doceniane przez osoby spoza województwa. Respondenci uważają, że obiektami turystycznymi najbardziej kojarzącymi się z województwem śląskim są Hala Spodek, Stadion Śląski oraz Jasna Góra. Ostatni z nich jest częściej wskazywany przez mieszkańców województw innych niż śląskie. Mieszkańcy regionu postrzegają jednak Stadion Śląski i Halę Spodek za obiekty, które lata świetności mają już za sobą. Badania TNS wykazały, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w województwie śląskim niżej oceniają jego atrakcyjność turystyczną niż mieszkańcy. Ich zdaniem problemem w infrastrukturze jest brak miejsc atrakcyjnych dla przyjezdnych kontrahentów. Właściciele firm przyznają, że ich partnerzy biznesowi nie mają dostatecznej liczby alternatyw spędzania czasu wolnego podczas wizyt służbowych.

Kultura i tradycja - powody do dumy Blisko 75% mieszkańców śląskiego uważa, że ich region oferuje atrakcyjne wydarzenia kulturalne. 71% mieszkańców innych województw zgadza się z tym stwierdzeniem. Według mieszkańców województwa śląskiego jego głównym znakiem rozpoznawczym jest poczucie odrębności etnicznej. Dla pozostałej części badanej populacji Polski to gwara śląska jest znakiem rozpoznawczy Śląskiego. Największy potencjał, który może stać się wyróżnikiem regionu, badani respondenci z województwa śląskiego postrzegają w festiwalach i wydarzeniach muzycznych, które są też obecnym powodem do dumy z regionu.

Jakość życia - sieć handlowo-usługowa, transport i komunikacja Osoby, które odwiedziły województwo śląskie, uznały, że największą zaletą regionu pod względem jakości życia jest dostępność usług rozrywkowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych, sieci handlowo-usługowej oraz rozwinięty transport i komunikacja. Badania pokazały, że mieszkańcy najwyżej oceniają sieć handlowo-usługową, transport i komunikację oraz poziom edukacji na terenie województwa śląskiego. Mieszkańcy dostrzegają zmiany w postrzeganiu jakości życia w śląskim - doceniają przede wszystkim zmiany, które zaszły w rozwoju i usprawnieniu komunikacji i transportu w obrębie regionu. Poprawy wymaga według nich jakość opieki zdrowotnej oraz rynek pracy.

Gospodarka - jest gdzie inwestować i jest w kogo inwestować Atrakcyjność inwestycyjna województwa śląskiego oceniana jest wysoko, szczególnie przez firmy i mieszkańców regionu. Największym potencjałem gospodarczym województwa dla inwestorów i firm są: rozbudowana infrastruktura gospodarcza, bogata sieć transportowa i komunikacyjna oraz kapitał ludzki. Województwo śląskie to region, w którym jest gdzie inwestować i jest w kogo inwestować. Zdaniem przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem mogącym sprzyjać inwestowaniu i rozwojowi firm w województwie śląskim jest wsparcie finansowe dla firm, w szczególności ulgi finansowe. Istotne jednak, by wsparcie to nie było nastawione na krótki, ilościowy efekt, lecz miało długotrwałe pozytywne skutki. Według firm z województwa śląskiego, które prowadzą tu działalność eksportową, największą zaletą tego obszaru jest jego położenie geograficzne oraz rozwinięta infrastruktura transportowa. „Przeprowadzone przez nas badanie jednoznacznie pokazało, że województwo śląskie pomimo głęboko utrwalonych stereotypów, nie jest już postrzegane jednowymiarowo" - mówi Magdalena Rumas kierująca projektem badawczym z ramienia TNS Polska. „Teren ten jest w opinii zarówno mieszkańców, jak i osób spoza województwa, bardzo różnorodny zarówno turystycznie, kulturowo, jak i gospodarczo. Stanowi to duży potencjał do rozwoju i efektywnej komunikacji marki, unikatowej i docenianej w całej Polsce".

Badania TNS Polska zostały zlecone przez DEMO Effective Launching - wykonawcę projektu „Strategia marki Śląskie" „W badaniach mieszkańcy wyrazili potrzebę uświadamiania innym o zachodzących w regionie zmianach i jego walorach, które z powodzeniem mogą konkurować z pozostałymi obszarami Polski. I właśnie temu też służy strategia marki Śląskie, która pomoże zlokalizować największy potencjał regionu i umożliwi jego skuteczną i szeroką komunikację" - mówi Jacek Sadowski, prezes DEMO Effective Launching Prace nad zintegrowaną strategią marki Śląskie rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. Obecnie zakończył się etap konsultacji społecznych, które odbywały się w wybranych miastach na terenie województwa. Wszelkie sugestie dotyczące kierunku rozwoju województwa oraz pytania na temat projektu można kierować pod adres: strategia.marketingowa@slaskie.pl.

 

Badanie wizerunku województwa śląskiego
Raport z badania TNS Polska Oddział Katowice dla DEMO Effective Launching 
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pi So Ni
           
         
Prezydencja maltańska w Radzie Unii Europejskie
Dom Polski Południowej w Brukseli
RPK Politechnika Śląska
Silesia Fast Forward
streszczenie prawodawstwa UE
Śląskie Pozytywna Energia
Invest in Silesia
Cyfrowy System Informacji Turystycznej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora

Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
Rue du Luxembourg, 3, 3rd floor, 1000 Bruksela e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl