Województwo Śląskie

Aktualności

Dużo wiedzą o Piłsudskim

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wręczono nagrody w szkolnym konkursie „Marszałek Józef Piłsudski ‒ bohater naszej niepodległości”


Jego celem było upowszechnienie wiedzy o życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego, ale również rozbudzenie i rozwijanie zainteresowania młodzieży historią najnowszą, kształtowanie postaw patriotycznych, a także zdobycie umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej jako środka przekazu.W konkursie uczestniczyła młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa śląskiego.

Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej. Pracę konkursową można było przygotować w dowolnym programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, przy czym należało ją zapisać na płycie CD/DVD.

Uczniowie samodzielnie dokonywali wyboru wydarzeń związanych z życiem i działalnością marszałka Józefa Piłsudskiego i przedstawiali je w prezentacji do 25 slajdów.

Podczas uroczystości nagrody wręczyła Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.
Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie