Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 19-3-2018 do 25-3-2018


Poniedziałek, 19 marca 2018

godz. 11.00

L Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

Na początku sesji zaplanowano uroczyste wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W czasie obrad przedstawiona zostanie informacja z realizacji programu "Śląskie dla rodziny - Karta Dużej Rodziny" w 2017 roku. Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Dzieci Miasteczko Śląskie Mieczysław Dumieński omówi problematykę zagrożeń zdrowotnych u dzieci.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • aktualizacji listy inteligentnych specjalizacji Województwa Śląskiego,
  • określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przeznaczenia środków na dofinansowanie działania zakładów aktywności zawodowej,
  • sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Województwa Śląskiego oraz zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach tego programu

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:

Przed sesją o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek, 20 marca 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie bez udziału mediów.

21-22 marca 2018

Wizyta studyjna organizowana przez Brukselskie Biuro Stowarzyszenia Pro Silesia.

Wizyta poświęconą będzie najważniejszym kwestiom omawianym aktualnie w Parlamencie i Komisji Europejskiej, m.in. polityce spójności oraz wpływie regionów i ich przedstawicielstw na kształtowanie polityki unijnej.

Zaplanowano także oficjalną inaugurację nowej - wspólnej z Domem Polski Południowej w Brukseli - siedziby biura Stowarzyszenia Pro Silesia.

W wizycie udział wezmą wicemarszałek Michał Gramatyka, członek Zarządu Województwa Małgorzata Ochęduszko - Ludwik oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego - członkowie Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej w Brukseli.

Biuro Stowarzyszenia Pro Silesia, Rue de la Science 41, Bruksela, Belgia

Środa, 21 marca 2018

godz. 9.15

"Dzień przedsiębiorczości" - piętnasta edycja programu polegającego m.in. na odbyciu przez młodzież jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy.

Celem "Dnia przedsiębiorczości" jest pomoc w podejmowaniu przez młodych ludzi decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego gościł będzie 11 uczniów Liceum w Dąbrowie Górniczej i Bielsku Białej.

W ramach akcji uczniowie poznają historię Samorządu Województwa Śląskiego, zasady funkcjonowania wydziałów związanych z obsługa funduszy Unii Europejskiej oraz koordynacją Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY. Zapoznają się też z prezentacją dotyczącą zasady naboru i wymagań stawianych przed urzędnikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Wizyta zakończy się ok. godz. 14:30, a w jej trakcie planowane jest spotkanie z wicemarszałkiem Stanisławem Dąbrową.

Więcej o akcji na stronie organizatora.

Sala Dębowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10.00

V Sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

22-23 marca 2018

Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Tematyka posiedzenia dotyczyć będzie m.in. zagadnień związanych z dokumentem "Program dla Śląska", funkcjonowaniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii, konkursami w ramach RPO WSL 2014-2020, nowelizacją ustawy Prawo wodne, zmianami w oświacie, a także problematyką współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Więcej o spotkaniu na stronie organizatora.

Dwór Kukuczka, Istebna 1820
Zagroń, Zaolzie 1588, Istebna

Czwartek, 22 marca2018

godz. 11.00

V Forum Seniora "Senior - zdrowy i aktywny".

Podczas paneli dyskusyjnych, do których zaproszono naukowców, lekarzy oraz przedsiębiorców, poruszane będą tematy związane ze zdrowiem seniorów. W czasie forum podsumowany zostanie plebiscyt "UTW na 6+".

W forum udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Dom Zdrojowy, ul. Witczaka 5, Jastrzębie-Zdrój

Piątek, 23 marca 2018

godz. 18.30

Koncert "Giganci dla Świetlikowa".

Dochód z imprezy przekazany zostanie na rzecz Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo. W czasie koncertu wicemarszałek Michał Gramatyka wręczy Nataszy Godlewskiej - prezes Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, "Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego".

Więcej o koncercie na stronie organizatora.

Spodek, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 16-03-2018 14:39:04

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie