Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 15-1-2018 do 21-1-2018


15-18 stycznia 2018

Przedstawiciele Województwa Śląskiego wezmą udział w Bengalskim Globalnym Szczycie Biznesowym w Kalkucie (Indie).

Oficjalnej delegacji Województwa Śląskiego, której przewodniczyć będzie Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, towarzyszyć będą przedstawiciele świata nauki środowisk i przedsiębiorcy.

Jednym z głównych punktów programu wizyty będzie podpisanie "Porozumienia o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni".
W trakcie misji przewidziano m.in. udział w sesjach plenarnych oraz polskiej sesji narodowej "Business Opportunities with Poland", a także spotkania m.in. z Mamatą Banerjee, premier Bengalu Zachodniego oraz z dr Amitem Mitrą, ministrem finansów, handlu i przemysłu Bengalu Zachodniego. Wyjazd jest częścią wizyty przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Energetyki.

Kalkuta, Bengal Zachodni, Republika Indii

Poniedziałek 15 stycznia 2018

godz. 9.00

Przekazanie dla Oddziału Noworodków i Oddziału Klinicznego Pediatrii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu sprzętu zakupionego z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia.

Oddział Noworodków Bl. 5A, Szpital Specjalistyczny nr 2, ul. Stefana Batorego 15, Bytom

godz. 11.00

XLVIII Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad przedstawiony zostanie raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2013 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 i Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, za lata 2013-2014 oraz 2015-2016, a także sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Województwa Śląskiego za lata 2014-2016.

Podczas sesji przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2018-2030,
  • budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

Uwaga media:
Przed sesją, o godz. 10.45 zapraszamy na konferencję prasową poprzedzającą Sesję Sejmiku.
Westybul, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice
Spotkanie otwarte dla mediów.

Wtorek 16 stycznia 2018

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 12.00

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Podczas posiedzenia roczne przewodnictwo rady obejmie Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Obrady poświęcone będą problematyce przyszłości kształcenia zawodowego w perspektywie wprowadzanej reformy, a także kwestii wpływu reformy edukacji na miejsca pracy w szkołach. Udział w spotkaniu zadeklarowała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.

Sala Kolumnowa, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Dąbrowskiego 23, Katowice

Środa 17 stycznia 2018

godz. 10.00

Seminarium "Praktyczne Wykorzystanie Rozwiązań Telemedycznych".

W czasie spotkania przedstawione zostaną dobre praktyki telemedyczne z dziedziny kardiologii, onkologii, neurologii oraz chorób wieku podeszłego. Obrady otworzy wicemarszałek Michał Gramatyka.

Organizatorem spotkania jest Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia oraz Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Więcej o seminarium

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13.00

Otwarcie elektrowni fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Wojkowicach.

Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W uroczystości udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Oczyszczalni ścieków, ul. Gierymskiego 1, Wojkowice

Sobota 20 stycznia 2018

godz. 17.00

XXVI gala Laurów Umiejętności i Kompetencji.

Więcej na stronie organizatora (Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach).

Domu Muzyki i Tańca, ul. gen. de Gaulle'a 17, Zabrze

Ostatnia aktualizacja: 16-01-2018 09:02:05

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie